javascript is required for the full functionality of the navigation.


Verktyg  Verktyg

Använd det rätta verktyget för uppgiften

Att använda rätt verktyg vid rätt tidpunkt är avgörande för att lyckas. SQS kommer att ge er en möjlighet att bli bekant med hur tekniken runt verktyg kan hjälpa till för att systematiskt kunna hantera mjukvaruutveckling och test. Våra kurser täcker de ledande verktygen på marknaden inom test inklusive HP Quality Center, QuickTest Pro och LoadRunner.

Fullständig information om våra verktygskurser i Sverige listas nedan:

HP Unified Functional Testing 11.5 Essentials Preis DE: £ 2250*
Preis AT:
Preis CH: 3.300 CHF*
read more
HP LoadRunner 11.5 Essentials Preis DE: £ 2,100*
Preis AT:
Preis CH:
read more
Using Selenium 2.0 Preis DE: £ 800*
Preis AT:
Preis CH:
read more
Quality Center Scripting Preis DE:
Preis AT:
Preis CH:
read more
HP QuickTest Professional 11: Essentials Preis DE: £ 2100*
Preis AT:
Preis CH: 3.300 CHF*
read more
HP LoadRunner 11 Essentials Preis DE: £ 2,100*
Preis AT:
Preis CH:
read more
Using the Quality Center 11 ALM Edition Preis DE: £ 420*
Preis AT:
Preis CH:
read more
Quality Center 11 Skills Update Preis DE: £ 420*
Preis AT:
Preis CH:
read more
Quality Center 11 Site Administration Preis DE: £ 840*
Preis AT:
Preis CH:
read more
 
 
 
Kontakta oss
Blog

Ringa oss på: 

+46 8 590 045 80
Contact

För mer info om SQS Utbildning:

 
Conferences
iqnite
iqnite conferences

(former Software & Systems Quality Conferences "SQC")

The international number
one meeting place for
experts in software quality
management and testing.