Legal Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets

Persoonlijke gegevens, gebruik en gebruiksdoel

Met persoonlijke gegevens bedoelen we informatie die gebruikt kan worden om uw identiteit te achterhalen. Het gaat hier om informatie zoals uw volledige naam, adres, postadres en telefoonnummer. Informatie die niet rechtstreeks naar uw ware identiteit leidt, wordt hier niet toe gerekend (bijv. favoriete websites of aantal websitebezoekers).

Over het algemeen kunnen onze online producten gebruikt worden zonder dat u uw identiteit hoeft prijs te geven. Als u een product wilt bestellen of u ergens op wilt abonneren, vragen we naar uw naam en overige personalia. U bepaalt zelf of u deze gegevens wel of niet verstrekt. Ze worden gebruikt om u de gevraagde informatie of producten toe te sturen, of u van productinformatie, overig nieuws of advertentiemateriaal  te voorzien. Deze gegevens worden tevens gebruikt om meer over onze websitegebruikers te weten te komen.  U kunt op elk gewenst moment besluiten om de verzending van dergelijke informatie stop te zetten. Voor meer informatie over hoe u dit doet, gaat u naar het gedeelte "Verwijderen van uw gegevens".

Als u een van onze websites bezoekt, worden er gegevens op onze servers opgeslagen voor back-updoeleinden. Aan de hand van dergelijke gegevens (bijv. IP-adres, datum, tijd en bezochte pagina’s) kunt u wellicht geïdentificeerd worden. SQS kan dergelijke gegevens verzamelen voor onderzoek naar gebruikersgedrag. Een dergelijke evaluatie is niet op persoonlijke gegevens gebaseerd. We behouden ons het recht voor anonieme records te bekijken voor statistische doeleinden.

Gegevensbeveiliging binnen de SQS Group

Aangezien de SQS Group meerdere vestigingen binnen Europa heeft, beheren we een aantal websites buiten Duitsland. Alle informatie die u naar een van onze websites in een van deze landen stuurt, kan elektronisch worden doorgestuurd naar een server van een van deze websites in een ander land. Daar kan de informatie gebruikt, opgeslagen of verwerkt worden. Uw gegevens zijn echter nog steeds beveiligd aangezien deze SQS-websites voldoen aan onze hierin beschreven internationale richtlijnen voor gegevensbeveiliging en privacy.

Als de gegevens voor technische doeleinden centraal, of binnen de SQS Group (SQS en dochterondernemingen/verwante bedrijven) verwerkt worden ter verbetering van onze klantenservice, nemen we gepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat de belangen van onze klanten op het gebied van gegevensbeveiliging en privacy volledig gewaarborgd blijven.  Onze werknemers hebben een geheimhoudingsplicht wat betreft gegevensbeveiliging en privacy.

E-mailadressen

Als u ons uw e-mailadres verstrekt, nemen we contact met u op via e-mail.  We geven uw e-mailadres echter niet door aan derden. U kunt op elk gewenst moment besluiten om ontvangst van deze e-mails stop te zetten. Voor meer informatie over hoe u dit doet, gaat u naar het gedeelte "Verwijderen van uw gegevens".

Afhankelijk van de instellingen van uw e-mailprogramma kunnen persoonlijke gegevens automatisch worden meegestuurd als u SQS een e-mail stuurt; deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld door SQS.

Formulieren

Onze website bevat bestelformulieren waarmee u informatie, producten en services kunt aanvragen. Bij sommige formulieren wordt om financiële gegevens zoals uw bankrekeninggegevens of creditcardnummer gevraagd. Wij garanderen dat alle door u ingestuurde financiële gegevens uitsluitend worden gebruikt voor facturerings- en betalingsdoeleinden.
Online registratie voor onze congressen vindt plaats via een SSL-server.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. SQS is niet verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging- en privacymaatregelen van, of de inhoud op andere websites.

Persoonlijke gegevens doorgeven aan derden

SQS geeft uw persoonlijke gegevens niet door voor gebruik aan derden. Het is echter mogelijk dat we het klantenbestand van SQS anoniem laten analyseren en verbeteren door derden, zodat we u in de toekomst de best mogelijke service en handige extra services kunnen blijven bieden. Uiteraard worden uw gegevens in een dergelijke situatie uiterst vertrouwelijk behandeld. Tevens is het mogelijk dat we statistieken aan betrouwbare derden doorgeven over klanten, onze omzet, klantengedrag en gerelateerde informatie over de website. Deze statistieken worden echter dusdanig verwerkt dat het niet meer mogelijk is om individuen te kunnen identificeren.

Als er gegevens worden doorgegeven aan serviceproviders tijdens het verwerken van orders/gegevens, zijn zij onderworpen aan de Duitse wetgeving voor gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz), overige van kracht zijnde voorschriften en contractueel  door de regels voor gegevensbeveiliging en privacy van SQS. Indien de wet of de rechtbank dit vereist, dragen we uw gegevens over aan wetgevende instanties.

Verwijdering van uw gegevens

U kunt uw gegevens door SQS laten verwijderen om toekomstig gebruik te voorkomen. U kunt altijd gebruikmaken van dit recht. Als u niet langer berichten van ons wilt ontvangen of als u wilt dat we uw gegevens verwijderen, stuurt u een e-mail met dit verzoek naar Info.
Gegevens voor verwerkings- en factureringsdoeleinden worden niet verwijderd.

De nieuwsbrief Software Quality News annuleren

Als u onze gratis nieuwsbrief Software Quality News niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden. U hoeft ons alleen maar een e-mail te sturen met het woord ‘Afmelden’ in het onderwerp.

Toestemming

Als u onze website bezoekt, stemt u ermee in dat informatie zoals in dit document wordt beschreven, opgeslagen en gebruikt wordt.  Aangezien wijzigingen in de verklaring voor gegevensbeveiliging en privacy op de website worden vermeld, kunt u altijd controleren welke informatie we opslaan en hoe we die informatie gebruiken.

Het gebruik van cookies

Een 'browser cookie' is een klein tekstbestandje dat door een webserver (bv. sqs.com) naar uw browser wordt verzonden wanneer u een website bezoekt. Of het cookiebestand wordt opgeslagen, hangt af van de instellingen van uw webbrowser. Als het bestand wordt opgeslagen, kan de webserver uw computer herken-nen en hoeft u bij volgende bezoeken niet opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Cookies vormen geen enkel risico voor uw computer, aangezien ze niet uitvoerbaar zijn. Onze cookies bevatten uiteraard geen virussen of Trojaanse programma's. U kunt onze website ook zonder cookies gebruiken. We raden u echter aan om uw webbrowser in te stellen zodat cookies voor onze website altijd zijn toegestaan. Als u meerdere browsers gebruikt, moet u de instel-lingen voor elk van uw browsers wijzigen.

Welke cookies worden er op onze website gebruikt?

Het gebruik van Google Analytics op www.sqs.com
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google Inc. (“Google”) wordt aangeboden. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Echter, wanneer IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres eerst door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over website-activiteiten samen te stellen en andere, met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten te verschaffen.

Het IP-adres dat door uw browser als onderdeel van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet met an-dere gegevens van Google in verband gebracht. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt, door een plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Analyse-cookies  www.sqs.com
Om de werking van onze website continu te kunnen verbeteren, kan het zijn dat wij deze cookies gebruiken om activiteiten op onze website te analyseren. Wij gebruiken dit type cookie bijvoorbeeld om ervoor te zor-gen dat bezoekers aan onze websites makkelijk de informatie vinden waarnaar ze op zoek zijn. Een van de methodes die we hiervoor gebruiken is het herkennen en tellen van bezoekers en controleren hoe zij door onze website navigeren. Analyse-cookies helpen ons ook om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te meten, zodat we ze vervolgens kunnen verbeteren en de inhoud van onze website kunnen optimaliseren voor bezoekers die op onze advertenties ingaan.

Deze website maakt gebruik van Google AdWords om te adverteren op websites van derden (inclusief Google) bij eerdere bezoekers van onze site. Het kan betekenen dat we reclame maken voor eerdere bezoekers die geen taak op onze site hebben afgerond, bijvoorbeeld via het contactformulier om een aanvraag te doen. Dit kan in de vorm van een advertentie op de zoekresultatenpagina van Google of een site in het Google Display Netwerk zijn. Derde-partijverkopers, inclusief Google, gebruiken cookies om advertenties te serveren op basis van iemand die eerder op de SQS-website is geweest. Natuurlijk worden alle verzamelde gegevens gebruikt in overeenstemming met ons eigen privacybeleid en het privacybeleid van Google. Gebruikers kunnen zich uitsluiten van het gebruik van cookies door Google door de Google Advertising-optiespagina te bezoeken.

Retargeting-cookies op www.sqs.com
Wij gebruiken externe providers die online voor ons adverteren. Deze externe providers achterhalen uw IP-adres en verzamelen informatie van niet-persoonlijke aard met betrekking tot uw bezoek aan onze website, zodat u ook advertenties van SQS te zien kunt krijgen wanneer u andere websites bezoekt. Niet-persoonlijke informatie van dergelijke aard is anoniem en omvat nooit uw naam, adres, e-mailadres of andere persoons-gegevens. Uw IP-adres zou echter wel kunnen worden achterhaald. Deze anonieme informatie wordt ver-zameld door middel van een 'pixel tag' (ook bekend als een 'cookie en action tag'). De meeste grote websi-tes maken gebruik van standaard 'pixel tags' voor deze sector.