fa-spinner Industries Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media
Kvalitetssäkring för olika branscher och rådgivning om digital transformation

De voordelen van digitale bedrijfsmodellen kunnen ook hun grootste uitdaging zijn. Voor een succesvolle uitkomst moet u opereren in een klimaat van constante verandering (zowel bedrijfsmatig als technologisch gezien), aangevuld met meerdere leveringspartners, diepgaande technische zorgvuldigheidsonderzoeken, zeer strakke tijdschema's en het beheren van onduidelijke risico's.

De gespecialiseerde consultants van SQS zijn actief in een reeks belangrijke bedrijfssectoren, waarbij ze de digitale transformatie implementeren, managementadvies geven, en kwaliteitsbewaking en softwaretests uitvoeren voor marktspecifieke projecten. Als bedrijf beschikken wij over diepgaande en uitgebreide expertise en ervaring door middel van ons wereldwijde netwerk van consultants. Dat betekent dat u, wanneer u een beroep doet op onze adviesdiensten voor het beheren van uw softwaretests en kwaliteitsbewaking, toegang hebt tot gedetailleerde, branchespecifieke expertise en best practices.

Onze consultants werken samen met uw bedrijf en begrijpen de behoefte aan de nieuwste technologieën en digitale transformatie in relatie tot de bredere marktimplicaties van wat u wilt bereiken. Verder beschikken zij over diepgaande kennis van de regelgeving in uw bedrijfssector.

Financiële dienstverlening

SQS heeft een lange staat van dienst in de financiële sector, onder meer het bankwezen, kapitaalmarkten, verzekeringen en financiële dienstverlening. Omdat deze bedrijfssector streng gereguleerd is, is naleving van de regelgeving voor organisaties een topprioriteit. Onze expertise, methodologie en algemene framework voor kwaliteitsbewaking zijn in nauwe samenwerking met een aantal toonaangevende wereldwijde financiële instellingen ontwikkeld.

Productie

Wij helpen u om geavanceerde productietechnologieën in te voeren en tegelijkertijd aan duurzaamheidsvereisten en de regelgeving te voldoen. Gedurende de 30 jaar dat wij ondersteuning bieden aan de productiesector, hebben wij samengewerkt met toonaangevende mondiale organisaties in een groot aantal bedrijfssectoren, waaronder: lucht- en ruimtevaart, automotive, high-tech, consumentenelektronica, medische apparatuur en FMCG.

Retail en logistiek

Wij werken samen met detailhandelsbedrijven, toeleveranciers en transportbedrijven om uw risico's te beperken en het vertrouwen in de ingebruikname van nieuwe technologieën te vergroten. Onze kwaliteitsgerichte benadering van het testen van software en toepassingen zorgt ervoor dat u nieuwe diensten in hoog tempo kunt ontwikkelen en opleveren in deze fel concurrerende markt.

Energie en nutsvoorzieningen

Wij werken samen met energieleveranciers, olie- en gashandelsmaatschappijen en waterbedrijven. Door middel van kwaliteitsbewaking en intelligent testbeheer kunnen wij ervoor zorgen dat elke nieuwe IT-infrastructuur, toepassing of grootschalig project vanaf de implementatie is opgewassen tegen de complexiteit van de markt en de continu aan wijzigingen onderhevige regelgeving.

Telecommunicatie en media

SQS helpt klanten in de telecomsector al meer dan 30 jaar met het opleveren van succesvolle projecten. Onze klanten doen vaak grote investeringen in software, processen en hardware, en wij zorgen ervoor dat u de risico's die samenhangen met het leveren van innovatieve en betrouwbare nieuwe producten, services en systemen zoveel mogelijk kunt beperken.

Online gaming

In de afgelopen 10 jaar hebben wij test- en kwaliteitsbewakingsdiensten geleverd aan talloze gameontwikkelaars, operators, platformproviders en kansspelautoriteiten. Gedurende die tijd hebben wij meer dan 500 games getest en beschikken wij over een duidelijke en beproefde testmethode voor de certificering van games.

Gezondheidszorg en farmacie

Onze samenwerking met zorgaanbieders en cosmetica- en farmaceutische bedrijven zorgt voor een hoge mate van naleving, nauwkeurigheid, beveiliging en gegevensstromen tussen de belangrijkste systemen. Ook bieden wij validatiediensten voor computersystemen.

Overheidssector

Door middel van adviesdiensten, best practices op het gebied van kwaliteit en geïntegreerde tests, hebben wij eerstelijns zorginstellingen, scholen, universiteiten, nationale en lokale overheidsbesturen geholpen bij de implementatie van een digitale strategie die aan de verwachtingen voldoet en ervoor zorgt dat digitale diensten snel ingang vinden.

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en continu te verbeteren. Door onze web-site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer lezen.