fa-bolt Energy and Utility Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

De markt voor energie- en nutsvoorzieningen blijft het toneel van ingrijpende veranderingen. Nieuwe wetgeving, prijsschommelingen en het koolstofvrij maken van de sector zorgen voor extra commerciële druk en stimuleren innovatie. Veel bedrijven erkennen echter de noodzaak om nieuwe, duurzame technologie te ontwikkelen voordat de overheid ze daartoe dwingt.

Behalve de toenemende druk als gevolg van strengere wetgeving, klimaatverandering en interne marktkrachten, hebben energie- en nutsbedrijven ook te maken met dezelfde eisen van consumenten als in vele andere bedrijfssectoren: een klantgerichte 'omni-channel' service die de keuze, zichtbaarheid en controle voor miljoenen klanten vergroot tegen lagen kosten.

De snelle toename van slimme meters als onderdeel van het digitale slimme huis, creëert belangrijke zakelijke kansen voor bedrijven die de juiste technologie, systemen en platforms kunnen bieden. Voor deze opkomende technologieën zijn uitgebreide tests vereist om de prestaties te optimaliseren en aan de regelgeving te voldoen.

Een enigszins onverwacht verschijnsel daarbij is echter de aanhoudende stroom van nieuwe spelers op de markt. Deze nieuwkomers, die niet worden gehinderd door eerder gedane investeringen in opwekking en toevoer, benutten de technologie om uw klanten aan te trekken en te behouden.

En dit is nu precies het gebied, d.w.z. digitale nutsvoorzieningen, waarop SQS u kan helpen om uw eigen concurrentiekracht te vergroten.

Ondersteuning van energie- en nutsvoorzieningen in het digitale tijdperk

Of het nu gaat om elektriciteitsopwekkingsbedrijven, olie- en gasproducerende bedrijven en transportbedrijven, waterschappen of olie-/energiehandelsmaatschappijen: wij bieden u onafhankelijke bedrijfsadviesdiensten, kwaliteitsbewakingsbeheer en testdiensten.

Door middel van kwaliteitsbewaking en intelligent testbeheer zorgen wij dat de implementatie van elke nieuwe IT-infrastructuur, toepassing of grootschalig project is opgewassen tegen de complexiteit van uw markt en de continu aan wijzigingen onderhevige regelgeving.

Onze diepgaande marktkennis en aandacht voor detail bij het configureren van uw tests tijdens de ontwikkelfase, versterkt de veerkracht van uw organisatie met betrekking tot de druk van nieuwe regelgeving, zodat u tegenover uw klanten en aandeelhouders kunt aantonen dat u aan alle nalevingsvereisten voldoet.

De expertise van SQS in deze sector is verdeeld in drie kerngebieden:

  • Energieleveranciers:
    Wij leveren het kwaliteits- en testframework waaromheen u software en IT-systemen kunt ontwikkelen. Wij zorgen voor: CRM, facturatie, personeelsmanagement, preventief onderhoud en slimme integratie.

  • Olie- en gashandelsmaatschappijen:
    Via de implementatie van een 'agile' testmethodologie ondersteunen wij uw software- en systeemupgrades in een steeds strenger gereguleerde en snel veranderende markt. Dankzij ons beheer van tests en kwaliteitsbewaking kunt u aantonen dat u aan alle nalevingsvereisten voldoet bij de verslaggeving aan regelgevende instanties.

  • Waterbedrijven:
    Wat betreft naleving van de regelgeving hebben wij veel waterbedrijven in staat gesteld om zich hierop voor te bereiden en aan hun nalevingsverplichtingen te voldoen in deze nieuwe, open en concurrerende markt, en wij mogen onder meer MOSL tot onze klantenkring rekenen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u klaar bent voor de volgende ontwikkeling in de regelgeving voor waterbedrijven.

Kwaliteit is onze enige prioriteit

Wij kunnen uw bedrijf helpen aanpassen aan de digitale wereld van vandaag, van hulp om aan te tonen dat u aan alle nalevingsvereisten voldoet tot kwaliteitsbewakings- en testdiensten. Neem contact met ons op.

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en continu te verbeteren. Door onze web-site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer lezen.