fa-gamepad Online Gaming / I-Gaming Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Verbeter je Agile prestaties met onze “seriously fun game Agile Accelerator”

Ben jij scrum master, product owner of als manager dan wel professional (mede) verantwoordelijk voor resultaten van je Scrum- of DevOps-team, maar stuit je in je dagelijks werk op weerstand? Dan is de seriously fun game Agile Accelerator van SQS iets voor jou!

In deze game sta je zelf aan het roer en bepaal jij samen met je teamgenoot hoe het spel tussen business, ontwikkelaars en testers gespeeld wordt. Reken jij af met miscommunicatie, bedrijfspolitiek, achterhaalde eisen en stel je duidelijke prioriteiten? Laat het zien en speel mee!

De inspiratie

Het idee voor het maken van een “serious game” ontstond een aantal jaar geleden, toen ons testteam terecht kwam in een politiek steekspel. Het ging daarbij om een project waarvan de deadline ruimschoots overschreden werd. Vanuit een testoogpunt maakten zowel de ontwikkelaars als de business keuzes die wij als testers niet konden begrijpen en die zeker niet leken bij te dragen aan het succes van het project.

In ieder project heb je te maken met politiek. Geen enkele reguliere opleiding bereidt je voor op politieke gevoeligheden binnen projecten. Echter als je onvoorbereid start, loop je wel het risico om binnen de kortste keren de zondebok van het project te worden, ben je op weg naar een overspannenheid of nog erger.

Ons eerste idee was om onze ervaringen op de werkvloer te delen door het schrijven van een boek. Maar het lezen van een boek is lang niet zo leuk als spelen van een spel. Vandaar dat wij besloten om een serious game te maken.

Het spel

Het spel wordt gespeeld door drie teams die samen werken aan één project in een Agile omgeving. Het project bestaat uit tien sprints, waarbinnen de vooraf gedefinieerde user stories volledig moeten worden afgerond.

Elk team representeert een bepaalde groep binnen het project namelijk: 'Business', 'Ontwikkeling' en 'Test'. Samen moeten deze drie teams het project op tijd en uiteraard binnen budget zien te voltooien.

Naast de hoofddoelstelling om het gehele project te voltooien heeft ieder team ook aan het begin van het spel zijn eigen opdrachtenkaart gekregen met daarop zijn eigen teamdoelstellingen. Deze teamdoelstellingen verschillen per team en kunnen conflicten opleveren tussen de teams.

Het spel wordt gewonnen door het team met de meeste overwinningspunten, die via het voltooien van teamdoelstellingen gehaald kunnen worden.

Samenvatting van het spelverloop

Het geplande project worden gespeeld in tien sprints. Elke sprint bestaat uit vijf fasen, die hieronder kort worden toegelicht. Zodra alle vijf fasen zijn voltooid, begint een nieuwe sprint. Het spel eindigt als aan één van de volgende criteria wordt voldaan:

  • Alle user stories zijn volledig afgerond.
  • Er zijn geen sprints meer over.
  • Het team dat de business speelt heeft geen budget meer om het project te financieren.

De vijf fasen van een sprint

Iedere sprint bestaat uit de volgende vijf fasen:

1. Sprint planning

Elke sprint start met de fase “Sprint planning”. In deze fase onderhandelt de business met testers en ontwikkelaars over de samenstelling van het projectteam.
Bijvoorbeeld een junior ontwikkelaar is per sprint goedkoper dan een senior ontwikkelaar maar is ook minder productief.
 
Daarnaast onderhandelt de business ook met de overige twee teams welke taken per user story zij graag opgepakt ziet worden en kunnen er eventueel performance en of event kaarten gespeeld worden.

2. Events

In deze fase worden twee kaarten getrokken uit de decks van ieder team. Als op één van deze kaarten aangegeven staat dat deze kaart direct gespeeld moet worden, dan moet dit team deze kaart direct spelen en moeten de instructies op de kaart worden opgevolgd. Overige kaarten kunnen in de hand gehouden worden en op een later moment in het spel gespeeld worden.
 
De vele verschillende eventkaarten zijn gebaseerd op realistische voorbeelden uit de praktijk en kunnen bestaan van vergeten requirements tot ziekte verzuim en van financiële meevallers tot nieuwe marktontwikkelingen. Hierdoor wisselden de prioriteiten continu.

3. Rollen voor defects

Na het spelen van de events moet het testteam de zeszijdige dobbelsteen gooien om de hoeveelheid geconstateerde defects te bepalen voor die specifieke sprint. Het aantal ogen dat gegooid wordt, is gelijk aan het aantal gevonden defects en vertaalt zich naar “rework” voor zowel het ontwikkelteam als het testteam.

4. Demo

Tijdens de demo tonen zowel het ontwikkelteam als het testteam hun resultaten van de afgelopen sprint aan de business en bespreken zij hun productiviteit met de business.

5. Uitbetalen

Iedere sprint wordt afgesloten met het uitbetalen van de afgesproken kosten door de business aan het ontwikkelteam en testteam.

Leerdoelen

Bij Agile werken draait het om een goede communicatie en nauwe samenwerking. Het spel laat de spelers deze uitgangspunten echter niet meteen ervaren. In tegendeel, het laat juist zien wat er allemaal fout kan gaan en toont de noodzaak aan om goed te communiceren, prioriteiten te stellen en om duidelijke afspraken te maken.

Aan het einde van het spel is er een feedbackronde, waarbij het spel wordt geëvalueerd. Daarin maken de deelnemers elkaar duidelijk waarom ze bepaalde beslissingen hebben genomen. Hierdoor ontstaat er een discussie over de beweegredenen achter bepaalde beslissingen en komen de spelers tot nieuwe inzichten. Dat is de echte waarde aan het einde van ieder spel !!

Door het spelen van Agile Accelerator leren de spelers onder andere;

  • Politieke gevoeligheden herkennen binnen projecten en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.
  • Inzicht te krijgen en te verbeteren binnen verschillende partijen zoals test, business en ontwikkelaars.
  • De noodzaak van goed communiceren en samenwerken binnen Agile teams.
  • Omgaan met verassende gebeurtenissen en uitdagingen in Agile projecten.

Daarnaast leren spelers ook een aantal basisprincipes van een Agile project, zoals het omgaan met een Scrum board.

Contact

Interesse om Agile Accelerator zelf te spelen? Mail of bel SQS door rechtstreeks contact op te nemen met Eric via eric.samsom@sqs.com of via +31 6 42386649.

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en continu te verbeteren. Door onze web-site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer lezen.