fa-car Car Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Teknikledd innovation är drivkraften bakom dagens biltillverkning. Gränserna mellan traditionell maskinteknik och digital teknik är otydliga och det är teknik, inte mekanik, som differentierar produktlinjerna.

De senaste programvaru- och IT-systemen används både för att framföra fordon på ett säkert sätt och för infotainment. Helt nya begrepp såsom uppkopplad bil, ren drivlineteknik och nästa generationens infotainmentskonsoler breddar omfattningen av vad det innebär att vara fordonstillverkare idag.

Monteringsbanden blir också allt mer komplexa, vilket gör att tillverkning på beställning inte längre tillhör undantagen och det ultradyra. Vidare är trycket stort på att förhindra driftstopp eftersom tillverkare arbetar hårt för att få ut maximalt värde av sina tillverkningsprocesser.

SQS: hjälper dig att möta dina utmaningar

Som specialister på programvara och kvalitet på IT-system inom bilindustrin kan vi hjälpa ditt företag att anpassa sig till nya krav. Vi har arbetat globalt med ledande tillverkare och vi har framgångsrikt levererat kvalitetsprogram för inbäddad programvara och IT-system för biltillverkning. Vi kan hjälpa dig inom tre nyckelområden:

  • Omvandling:
    För definitioner av digitala produkter, uppkopplad bil, digital tillverkning och komplett, end-to-end-integrering av dina system krävs ett förändrat syn- och förhållningssätt. Vår erfarenhet kan hjälpa dig att skapa förändring med minimal risk för ditt företag.
  • Kvalitet:
    Vi kan hjälpa dig att bygga in kvalitet på processnivån genom företagsövergripande kvalitetssystem, leanmetodik, ständiga mätningar och feedback samt kontinuerliga förbättringar.
  • Testning:
    Automation är det ultimata sättet att integrera och accelerera din testning av programvara och processer samt att säkerställa att dina systemuppgraderingar fungerar problemfritt. Vi kan hantera kvalitet och testning åt dig, rekommendera vilken programvara och systemverktyg som är bäst att använda samt utbilda din personal.

Digital teknik banar vägen på monteringsband inom bilindustrin. Ta kontakt med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att konkurrera på ett effektivt sätt.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.