fa-line-chart Capital Markets Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Kapitalmarknader är helt systemberoende och handelsplattformssystemen förändras ständigt. Dessa förändringar drivs av en kombination av olika marknadskrafter, däribland tillväxten av börser, strävan efter konkurrensfördelar, nya handelsinstrument samt nya efterlevnads- och myndighetskrav som volcker-regeln och solvens II-direktivet, och detta påverkar er verksamhet.

I egenskap av världens mest oberoende leverantör av kvalitetssäkrings- och programvarutestningstjänster har SQS den unika positionen att kunna ge stöd på strategisk nivå åt kapitalmarknadsinstitutioner.

Stöd för handelslivscykeln

SQS arbetar med ledande investeringsbanker, fondförvaltare och hedgefonder för att hjälpa till att validera system som stödjer er handelslivscykel. Vi har en stark meritlista inom detta område, och våra specialistkonsulter har konkret erfarenhet av att tillhandahålla konsultrådgivning i digital management, kvalitetssäkring och testning av handelsplattformssystem.

Vi kan förse er med marknadsinsikter, vägledning och stöd inom följande områden:

  • Managementrådgivning för att hjälpa er i planeringen och genomförandet av storskaliga program.
  • Projekthantering mellan olika nivåer med tidig feedback till intressenter för att informera om den digitala förändringen och se till att den går friktionsfritt.
  • Implementering av agil leverans för att minska ledtiden mellan utgivningarna, vilket ger en mer resurssnål och mer fokuserad systemförändring.
  • Minskad kostnad för förändringen av era handelssystem genom snabb implementering av testautomationsramverk för investeringshandelssystem.
  • Kapacitetshantering: omfattande expertis inom prestandatestning för validering av systemkapacitet på ostadiga marknader.
  • Kunskap och expertis inom handelsplattformar: vår globala närvaro innebär att vi arbetar med de flesta, om inte alla, de stora handelsplattformarna, inklusive (men inte begränsat till):
  • Misys Summit, Calypso, Linedata Beauchamp, Charles River, Thinkfolio, Markit CADIS, OpenLink och Murex.

Vi kan underlätta ert arbete inom kontinuerlig utveckling, systemuppgraderingar och testning av handelsplattformar och algoritmer, ge rådgivning på strategisk nivå samt introducera best practice för kvalitetssäkring och hantering av hela projektet. Vi kommer att förse er med en hög nivå av synlighet, minska era risker och säkerställa att ni uppfyller lagstadgade skyldigheter.

Ta kontakt med oss för att diskutera hur vi kan accelerera de förbättringar ni behöver för era kärnhandelssystem.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.