fa-bolt Energy and Utility Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Energi- och VA-marknaden fortsätter att genomgå genomgripande förändringar. Lagstiftningen, fluktuerande priser och minskade koldioxidutsläpp ger ökat kommersiellt tryck och driver på innovation. Likväl inser många leverantörer behovet av att utveckla ny, hållbar teknik i god tid innan myndigheterna tvingar dem att göra det.

När leverantörer ställs inför utmaningar som strängare lagstiftning, förändrat affärsklimat och interna marknadskrafter, erfar energi- och VA-leverantörer samma konsumentbehov som i många andra branscher: att tillhandahålla flerkanaliga, kundcentrerade tjänster som ger alternativ att välja mellan, samt synlighet och kontroll åt miljontals kunder till låg kostnad.

Den snabba tillväxten av smarta mätare som en del av det digitalt anslutna hemmet skapar stora möjligheter för de som kan tillhandahålla rätt tekniksystem och plattformar. För dessa tekniker under utveckling krävs omfattande testning för att maximera prestandan samtidigt som relevanta regler och bestämmelser efterlevs. Paradoxalt nog dyker det ändå hela tiden upp nykomlingar på marknaden. Dessa nykomlingar, som inte begränsas av tidigare gjorda investeringar i produktion och leverans, använder teknik för att dra till sig och behålla dina kunder. Och det är här ‒ på den digitala arenan för energi samt vatten och avlopp ‒ som SQS kan hjälpa dig att öka din egen konkurrenskraft.

Stöd för energi- och VA-verksamhet i den digitala tidsåldern

Oavsett det gäller elbolag, produktion och transport av olja och gas, vattenmyndigheter eller olje-/energihandelsföretag kan vi alltid erbjuda dig oberoende företagsrådgivning, QA-management och testningstjänster.

Vi använder oss av kvalitetssäkring och intelligent hantering av testningen för att säkerställa att all utrullning av ny IT-infrastruktur, program eller storskaliga projekt är tillräckligt robust för att du ska kunna hantera din marknads komplexitet och kontinuerliga ändringar av bestämmelserna.

Vår djupa marknadskunskap och noggrannhet med detaljer vid konfigureringen av din utvecklingstestning stärker din organisations förmåga att stå emot lagstiftningsmässigt tryck, samt gör det möjligt för dig att demonstrera beprövad efterlevnad av regler och bestämmelser för kunder och aktieägare.

SQS expertis inom denna sektor är uppdelad på tre kärnområden:

  • Energileverantörer:
    Vi tillhandahåller kvalitets- och testramverk som du kan utveckla programvara och IT-system kring. Som täcker CRM, fakturering, bemanningsplanering, förebyggande underhåll och smart integration.
  • Olje- och gashandelsföretag: 
    Genom implementeringen av agil testmetodik stöder vi dina programvaru- och systemuppgraderingar på en alltmer reglerad och snabbt föränderlig marknad. Med hjälp av våra tjänster för testhantering och kvalitetssäkring kan du påvisa efterlevnad av regler och bestämmelser när du rapporterar till tillsynsmyndigheter.
  • Vattenföretag: 
    Vi har gjort det möjligt för många vattenföretag att förbereda sig för förändringar på vattenmarknaden och påvisa efterlevnad av regler och bestämmelser i det nya, öppna konkurrensutsatta företagslandskapet, och har MOSL som en av våra kunder. Vi kan hjälpa dig att bli redo för nästa steg i vattenlagstiftningen.

Det enda som finns på vår dagordning är kvalitet.

Vi kan hjälpa dig med övergången till dagens digitala värld i allt från att påvisa efterlevnad av regler och bestämmelser till stöd av din systemutveckling genom kvalitetssäkring och testning. Ta kontakt med oss!

 

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.