fa-medkit Healthcare and Pharma Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Som specialister på programvarutestning och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvård förstår vi dina behov av säkerhet, efterlevnad av regler och bestämmelser samt felfri drift.

Tekniken har förändrat hälso-/sjukvårds- och läkemedelsindustrin av idag. Dagens läkare bär med sig mediciner med sina stetoskop så att de kan tillbringa mer tid på att behandla patienter än att komma ikapp med pappersarbete. Omfattande patientjournaler förvaras centralt för att alla aspekter av en individs vård när som helst ska kunna granskas av vem som helst av dina läkare eller sköterskor.

Emellertid har denna digitalisering fört med sig risker vad beträffar säkerhet och datakvalitet, vilket är ett större problem idag än någonsin tidigare för din organisation.

SQS: Säkerställa kvalitetssäkring och förtroende för data

Vi arbetar med leverantörer av hälso- och sjukvårdstjänster samt kosmetika- och läkemedelsföretag för att säkerställa en hög nivå av efterlevnad av regler och bestämmelser, datakvalitet, säkerhet och dataflöde mellan grundsystem till exempel för röntgen, läkemedelsadministrering och patientjournaler.

Med hjälp av kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvård samt intelligent testmetodik, kommer vårt globala team av specialutbildade kvalitetskonsulter att säkerställa att dina system har den säkerhetsnivå som krävs på alla nivåer och är helt integrerade i olika aspekter av din hälso-/sjukvårdsorganisation eller läkemedelsorganisation.

Tjänst för validering av datorsystem

Vi erbjuder en komplett tjänst för validering/bedömning av datorsystem som innefattar risk- och konsekvensanalys, operativt stöd, valideringsdokument, författande och godkännande.

Vi har hjälpt kunder som Johnson and Johnson, Estée Lauder och Revlon genom processen för validering av datorsystem (CSV: Computer System Validation process) , och vi erbjuder följande stödåtgärder:

  • Granskning och godkännande av planering för katastrofåterställning
  • Granskning och godkännande av planering för datamigrering
  • Testning av maskinvara och programvara för lämplighet
  • Valideringsteamledning
  • Fortlöpande processförbättringar
  • Flyttning och migrering av datacenter

Vi är en oberoende leverantör och har ett globalt nätverk av kvalitetssäkringskonsulter som är experter på kvalitetshantering och end to end-testning inom sektorerna hälso- och sjukvård samt läkemedel. Vi kan ge dig sinnesfrid genom att säkerställa kvaliteten i och säkerheten för dina system och patientrelaterade data. SQS erbjuder även konsultrådgivning på företagsnivå i best practice för kvalitet och testningsmetodik.

Kontakta oss om du behöver validering av dina datorsystem, kvalitetssäkring eller hantering av programvarutestning för att diskutera dina krav på säker, framgångsrik digital drift.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.