fa-umbrella Insurance Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Vi vet att ditt företag och din leverantörskedja är under konstant tryck från både konsumenter du betjänar och från styrande organ som utövar tillsyn över och reglerar dina dagliga transaktioner för kvalitetssäkring.

De flesta försäkringsbolag är fokuserade på att implementera policyadministrationsplattformar och tillhörande webbaserade program som möjliggör digital omvandling för försäkringstjänster i enlighet med konsumentkrav och som påvisar efterlevnad av regler och bestämmelser.

Tekniken förändrar även försäkringslandskapet. Telematik och connected car  ger konsumentinformation som skulle kunna, om informationen hanteras på rätt sätt, förse ditt företag med väsentlig information.

Emellertid kan det vara svårt för dig att uppdatera dina många befintliga system i den takt som krävs på denna mycket konkurrensutsatta marknad om du inte har erfarenhet av att hantera en oupphörlig ström av konsumentdata.

Det är på detta område SQS kan hjälpa dig att vända dina aktuella utmaningar till en möjlighet som sträcker sig genom den digitala omvandlingen av dina försäkringstjänster och ökar din motståndskraft mot nya utmaningar som kan dyka upp längre fram.

SQS: Tillhandahåller tjänster för kvalitetssäkring av programvara i försäkringsbranschen

Vi är världens ledande strategiska kvalitetspartner. Vi har hjälpt ledande globala försäkringsbolag att framgångsrikt genomföra projekt för digital omvandling. Vårt globala nätverk av certifierade konsulter kan ge affärsrådgivning samt tillhandahålla tjänster för kvalitetssäkring och programvarutestning åt försäkringsbolag för att säkerställa best practice under hela förändringsprogrammet och programvaruutvecklingens hela livscykel. Vi samarbetar med dina utvecklare för att säkerställa att kvaliteten i din programvaruutveckling verifieras i varje steg av projektet. Vi kan upprätta ett agilt utvecklingsramverk och utbilda dina utvecklare för att arbeta i en kontinuerlig integrations-/DevOps-miljö med ett skyddsnät av automatiserad automatiserad testning.

  • Vi innehar följande certifieringar relevanta för försäkringsbranschen:
  • Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU) från American Institute
  • Certified Practitioner från Chartered Insurance Institute (CII) i London, Storbritannien
  • Certificate in Risk Management från IRM i London, Storbritannien
  • International Software Testing Qualification Board (ISTQB)
  • Certifiering i agil testning (ISTQB Agile Tester)

Vår förståelse av de utmaningar som försäkringsbolag står inför idag, och vår expertis i att få till stånd kvalitet i programvaruutveckling, betyder att vi utgör en idealisk strategisk och oberoende kvalitetspartner för dig.

Ta kontakt med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att omvandla din verksamhet.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.