fa-cogs Manufacturing Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

IT som stödjer tillverkningssektorn och fabriksgolvet genomgår en stor förändring i takt med att allt fler företag strävar efter att bli mer agila, integrerade och sammankopplade samt att uppfylla kvalitetssäkringsstandarder. Initiativ som kontinuerlig kvalitetssäkring och förbättring av driftsprocesser blir allt vanligare när chefer inom tillverkning inser behovet av att konkurrera i en snabbt föränderlig värld.

Lean Management, hårt rationaliserad produktion och uppkomsten av Internet of Things i industrin (IIoT: Industrial Internet of Things) har dessutom haft en betydande inverkan på dagens fabriker. För att kunna fortsätta omvandlingen mot digitalisering krävs konvergens av informationsteknik (IT) och driftsteknik (OT).

Vi hjälper dig att anpassa avancerad tillverkningsteknik samtidigt som krav för hållbarhet och aktuell lagstiftning uppfylls. Under våra 30 år som vi bistått tillverkningsföretag med våra tjänster har vi arbetat med ledande globala organisationer inom en rad olika tillverkningssektorer, däribland rymdindustrin, fordonsindustrin, högteknologi, hemelektronik, medicinsk utrustning och snabbrörliga konsumentprodukter.

Omdaning av tillverkning genom kvalitetssäkring

Ökad komplexitet skapar ett behov av kompatibilitet mellan olika system och kommunikation. Det finns även ett behov av kontinuerlig kvalitetssäkring för tillverkning vid viktiga steg i driftsprocessen för att säkerställa att nya produkter når marknaden i tid och uppfyller kundernas förväntningar. Behovet för tillverkarna att bejaka och implementera digitalisering över hela fabriksgolvet och i leverantörskedjan har aldrig varit större än nu.

Vår erfarenhet av kvalitetssäkring för tillverkning kan hjälpa ditt företag på fyra viktiga sätt:

  1. Företagsrådgivning:
    Vi hjälper dig att göra transformerande förändringar inom din organisation genom användandet av ny teknik. Genom att ta ställning för kvalitetssäkring kan du minimera affärsrisker samtidigt som organisatoriska förändringar upprätthålls.
  2. Kvalitetshantering:Vi bygger dina tillverkningsprocesser runt kvalitetssäkring, vilket säkerställer att dina utvecklingsprojekt går i produktion felfria och att du kan uppfylla dina leveransåtaganden. Vi har expertkunskaper om integration mellan plattformar för specifika marknader.
  3. Testnings- och kvalitetssäkringstjänster för tillverkningsföretag:Vi automatiserar din testning och skapar integrerade testhanteringsprogram så att testning blir en integrerad del av din projektplan, vilket gör det lättare för dig att hålla dig till tidsplaneringen, budgeten och specifikationerna.
  4. Systemteknik:
    Genom vår omfattande erfarenhet av SDLC (systemutvecklingslivscykler) kan vi hjälpa dig att strömlinjeforma dina systemtekniksprocesser och systemtekniksverktyg. Vi kommer att arbeta med att definiera och möjliggöra MIL-, SIL- och HIL-testning samt kodvalidering för att säkerhetsstandarder inom fordonsindustrin, rymdindustrin m.m. ska uppfyllas. Vi kommer att genomföra en strategi för kontinuerlig integration och kontinuerlig distribution till dina produktkritiska programvaror och system.

Genom vår globala kunskapsbas håller sig våra specialistteam för kvalitetssäkring inom tillverkning informerade om framsteg inom tillverkningsindustrin, t.ex. friformsframställning, maskininlärning och förebyggande underhåll. Vi har stor erfarenhet av kvalitetsdriven distribution av inbyggda system från Siemens PLM, Siemens Simatic IT, Siemens Tecnomatix och PTC Windchill liksom från CRM, ERP och SCADA för att bara nämna några.

Våra beprövade och industriledande, oberoende tjänster för kvalitetssäkring av programvara ger snabbare avkastning på investeringen och minskar kostnaden för projektleverans.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.