fa-user-1 Public Sector Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Ankomsten av den digitala tidsåldern bör göra livet lättare för den offentliga sektorn och statliga organisationer.

Likväl kan bristfällig implementering resultera i långsam digital upptagning, otillfredsställande användarupplevelse och till och med allvarliga säkerhetsbrister, vilket sammantaget kan göra övergången till en digitalbaserad tjänst sämre än man skulle önska.

Vid korrekt implementering kan dagens processer och tekniker för kvalitetssäkring på toppnivå hjälpa statliga organisationer att uppnå vad som brukade vara mycket arbetskrävande och ibland omöjligt.

Som statlig myndighet kan ni dramatiskt förbättra kundservicen och kundupplevelsen för miljontals medborgare och spara in på onödiga offentliga utgifter.

Du kan integrera dina processer och system för kvalitetssäkring, vilket möjliggör kort ledtid för digitala tjänster samt automatisera och förbättra  medborgarens övergripande interaktiva upplevelse av kontakten med myndigheten. Det enda sättet att göra detta på är genom en programvaru- och systemutvecklingsstrategi som bygger på fortlöpande kvalitetssäkring samt testningsfunktioner och testningsmetoder av världsklass. Det är där vi kommer in i bilden.

SQS: Tillhandahåller kvalitetssäkringstjänster åt den offentliga sektorn

Vi är ett globalt, oberoende kvalitetssäkrings- och programvarutestningsföretag med stor erfarenhet av den offentliga sektorn. Genom rådgivningstjänster för programvarukvalitet och utbildning i best practice har vi hjälpt hälsofonder, utbildningsanordnare, rättsorganisationer samt andra centrala myndigheter och lokala kommunkontor att implementera och leverera digitala tjänster som skapar betydande värde och förenklar interaktionen för medborgaren. Specifikt för den offentliga sektorn erbjuder vi stöd på följande områden:

  • Teststrategi för digitala tjänster, inklusive agil styrning för leverans av programvara och coachning.
  • Rådgivning om och implementering av snabbare programvaruleverans och testplattformar, med ett fokus på möjliggörande av leverans av DevOps-programvara och automatiserade fortlöpande kvalitetslösningar.
  • Kvalitetstjänster för business intelligence och business analytics genom användning av molntjänster.
  • Testning av användarupplevelse, inklusive hantering av digital prestanda, mobiltestning samt marknadstestning och sentimentanalys för digitala tjänster.
  • Kvalitetsstyrning av tredjepartsleveranser av lösningar för digitala tjänster.
  • UAT hantering över  nya implementeringar, uppgraderingar och migreringar.

Nu är det dags att dra nytta av vad tekniken kan erbjuda, i synnerhet i det rådande klimatet med nedskärningar i offentliga tjänster. Vi ser till att du lyckas med dina digitala projekt från första början.

Vår expertis på programvarutestning kan hjälpa dig att använda dagens teknik för att få till stånd effektivitet, kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet till  din organisation i den offentliga sektorn.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.