fa-credit-card-1 Retail Banking Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Konkurrenstrycket tvingar banker med tjänster för privatpersoner att bli nyskapande och mer effektiva. Likväl gör nya och striktare krav på efterlevnad av globala branschbestämmelser och lagstadgade krav att en stor del av er banks budget äts upp allteftersom konkurrensen ökar.

För att förbli konkurrenskraftiga går banker igenom en fortlöpande digital omvandling i takt med att de implementerar nya IT-arkitekturer för sina behandlingsplattformar. För att stärka ert kundfokus behöver ni utveckla kundorienterade program som möjliggör säker mobil interaktion.

Snabbhet, precision och tillit på förmågan att på ett säkert sätt implementera programvara och plattformsändringar som del av er digitala omvandling är en tung framgångsfaktor för er finansinstitution på marknaden för banktjänster för privatpersoner.

SQS kan hjälpa er att anpassa er metodik för programvaruutveckling till att inkludera kvalitetshantering och programvarutestning genom hela utvecklingscykeln så att fokus skiftas till förebyggande av defekter hellre än detektering av dem i slutet av projektet.

Vår roll inom banktjänster för privatpersoner

Som ledande oberoende kvalitetssäkrings- och programvarutestningsföretag har SQS över 30 års erfarenhet och förfogar över 4 000 kvalitetskonsulter världen över. Vi kan stödja er med att leverera konsulttjänster på strategisk nivå, kvalitetshantering och best practice för testning av alla era programvaruutvecklingsprojekt och programvaruutvecklingsprogram.

Huvudsakligen integrerar vi kvalitet i kravfasen för alla storskaliga projekt, men vi kan även upprätta ett agilt ramverk för kontinuerlig utveckling och leverans samt övervaka er programvara genom hela livscykeln. För att säkerställa framgång vid lanseringen erbjuder vi en crowdsourcingtjänst som gör det möjligt för er att testa olika användarupplevelsekonfigurationer för specifika målgrupper.

Införande av automation hjälper er att klara av den ökande komplexiteten samt de stora mängderna data och den testning som krävs, och även att validera era system för att säkerställa att branschbestämmelser och lagstadgade krav efterlevs. Vår erfarenhet kan garantera att det i era utvecklade IT-system framgångsrikt integreras nya tekniker och tekniker under utveckling i den digitala sfären för banktjänster för privatpersoner, däribland: Mobile Wallet samt blockkedje- och fintech-lösningar såsom PayTM.

Vi kan också hjälpa er att få ut mesta möjliga av era kunders data genom intelligenta analyser, datalagerhantering och genom att ge aktuella råd om säkerhet och efterlevnad. Våra konsulters erfarenhet inom det komplexa och unika landskapet  för banktjänster för privatpersoner ger er testning på strategisk nivå och högkvalitativa råd så att ni kan skapa en miljö som grundläggande bas för utveckling enligt best practice och teknisk innovation.

Ta kontakt med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er att täcka behoven i sektorn för banktjänster för privatpersoner.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.