fa-bank Treasury Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Globala finansförvaltningsorganisationer står inför flera, ofta motstridiga, påtryckningar från marknadskrafterna. Dessa inkluderar grundläggande förbättringar av finansförvaltningssystem och processer (t.ex. att minska transaktionstider och kostnader) samt mer komplicerade frågor som att förbättra riskhanteringen under volatila marknadsförhållanden och efterleva branschbestämmelser och lagstadgade krav.

Dessutom står ni under tryck att utvecklas mot en mer digitalt fokuserad IT-miljö genom implementeringen av de senaste finansförvaltningssystemen.

Finansförvaltningsorganisationer måste också hantera företagsdata och elektroniska bankkonton, vilket utökar komplexiteten för era befintliga säkerhetsfrågor.

För att kunna ta itu med dessa utmaningar är det viktigt för er finansförvaltningsorganisation att ha korrekta realtidsdata som förvaras på ett säkert sätt med hög synlighet för företagsintelligensanalys samt efterlevnad av branschbestämmelser och lagstadgade krav.

SQS kan se till att ni kan lita på de finansförvaltningssystem som driver er organisation.

SQS stöder finansförvaltningssystem och finansförvaltningsprogram

Som världsledande inom managementkonsulttjänster för digital förändring samt som världsledande kvalitetssäkrings- och programvarutestningsföretag har vi en uppsjö av direkt erfarenhet från finansförvaltningsmarknader.

Bland våra kunder finns världens största finansavdelning på ett privat företag, centralbanker i olika länder, utvecklingsbanker och affärsbanker över hela världen.

Därför har vi utvecklat starka strategiska planer och kvalitetshanteringsprocesser särskilt avsedda att stödja er handelslivscykel samt ett brett spektrum av finansinstrument som fordringar, derivat, stamaktier och andelsfonder.

Vårt konsultteam på 4 000 personer världen över har djup domänkunskap, inklusive om affärsprocesser inom finansförvaltning i en företagsfinansieringstjänst eller bankliknande finansieringstjänst, värderingar, kassaförvaltning, aktiv styrning av balansräkningen samt system för företagsdatahantering och riskhantering.

Vår grundliga förståelse av krav och bästa praxis för kvalitet för finansförvaltningssystem och implementering av dessa ger oss utmärkta möjligheter att ge råd åt er organisation och vägleda den genom de tekniska utmaningar som en alltmer digital marknad utgör.

Vi är helt oberoende och kan erbjuda opartisk systemverifiering och tredjepartsbekräftelse såväl som rådgivning för digital strategi på företagsnivå.

Kontakta oss för att diskutera hur ni kan avancera era finansförvaltningssystem framåt i dagens utmanande finanslandskap.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.