fa-file White Papers Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Vår kund är ett av världens största försäkringsbolag med över 80 miljoner kunder i 70 länder. År 2006 tog de det strategiska beslutet att omforma organisationen till en digital koncern för att sälja fler produkter i fler länder och göra besparingar på över en miljard euro i rörliga IT-kostnader varje år. Grundläggande för förverkligandet av den här digitala strategin var utvecklingen av deras kärnprogramvaruplattform, som kallades för ”Company Business System (CBS)”.

CBS är grundläggande för varje daglig transaktion för försäkringsbolaget i deras många affärsenheter i flera länder. Framgångsrik leverans av den digitala strategin hängde på kundens förmåga att utveckla plattformen och upprätthålla kvaliteten rakt igenom utan att risker för någon del av deras globala försäkringsverksamhet skapades.

De insåg behovet av att anlita en enda, självständig, strategisk kvalitetspartner som stod oberoende för övervakningen och hanteringen av kvalitetssäkringsaspekten av arbetet. Eftersom programmet skulle omspänna många enskilda projekt och ha en tidslinje på åratal och inte månader behövde de en leverantör som kunde ta på sig rollen under programmets hela gång.

Och eftersom SQS redan hade arbetat med det här företaget på ett antal strategiska projekt var vi den perfekta leverantören.

Utmaningen

CBS är kärnan i verksamheten och av nödvändighet komplext eftersom affärssystemet samverkar med ett stort antal front-, middle- och backofficesystem. Det ingår i interna webbprogram och tredje parts webbprogram, datalager, ett SAS-analyslager och SAP. Utvecklingen av CBS inkluderade utbyggnad av den dåvarande plattformen, utbyte av många befintliga system, konsolidering av befintliga tjänster och leverans av helt nya tjänster till en mycket konkurrensutsatt marknad.

SQS roll var att bli en strategisk kvalitetspartner och ta ansvaret för att säkerställa att utvecklingsaktiviteterna inte gav upphov till defekter i CBS-affärssystemet. Mer specifikt var våra mål följande:

  • Höja kvaliteten på levererade uppgraderingar genom att upprätta en högkvalitativ och kostnadseffektiv teststrategi och testhantering av löpande tester.
  • Förbättra effektiviteten i hanteringen av program och projekt genom kontinuerliga förbättringsinitiativ samt genom att gå över till iterativ och agil leverans.
  • Möjliggöra skräddarsydda, kostnadseffektiva leveranser av programvaruversioner genom en process med standardiserade krav ihop med affärsanalys och design.

Kundens globala närvaro och affärsenhetshierarkin innebar att vårt gensvar på deras instruktioner hade global räckvidd och var mycket detaljerat.

SQS syn på riskreducering

På grund av programmets omfattning krävdes snabb mobilisering av ett stort team med SQS-konsulter globalt verksamma i digital omvandling för samarbete med det interna utvecklingsteamet.

Leverans av tjänster och strategiskt samarbete

Vi tillhandahöll skräddarsydda team med affärsdesigners och programchefer som arbetade med respektive program och ett ramverk för hanterade testtjänster genom en ”testfabrik”, utformad för samarbete med kundens ”försäkringsfabrik” (som utförde den faktiska CBS-utvecklingen). SQS hade fullständig kontroll över testfabriken och tog helt över ansvaret för kritisk testning från kunden.

Kostnadseffektiv strategi och automation

Standardisering och automation användes så långt det var möjligt. Därigenom blev det möjligt att skifta programaktiviteterna till en mer kostnadseffektiv offshoring-modell under loppet av samarbetet.

Synlighet och prestandaspårning

Detaljerad och omfattande rapportering med jämna mellanrum garanterade fullständig synlighet för kvalitet och testresultat med ett fokus på servicenivåavtal (SLAs)  och nyckeltal (KPIs)  för att kunna uppfylla leveransdatum och minimera avbrott i verksamheten.

Resultat

SQS har samarbetat med kunden i nästan tio år.

SQS har bibehållit ett konstant fokus på att utveckla våra tjänster att stödja fortlöpande utvecklingsinitiativ för CBS-affärssystemet. Vår strävan mot standardisering och automation har förbättrat effektiviteten och ökat mängden offshoreresurser. I slutändan har vår medverkan i programmet gett besparingar för denna globala försäkringsverksamhet på miljontals euro i driftskostnader och varit ett viktigt bidrag till ett särskilt program för minskning av driftskostnaderna med drygt en miljard euro per år.

Efter att SQS tog ansvaret för utvecklingsprogrammet har det här globala försäkringsbolaget uppnått sin vision att bli en digital koncern medan man samtidigt även stärkt sin världsledande ställning på en mycket konkurrensutsatt marknad.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.