fa-spinner Industries Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media
QA-testning i olika branscher och digital omvandling

Fördelarna med digitala affärsmodeller kan också vara deras största utmaning. Att få en digital affärsmodell att fungera innebär att handskas med en IT-miljö i ständig förändring ‒ ur en affärsmässig och teknisk synvinkel ‒ med flera leveranspartners, djupgående teknisk due diligence, aggressiva tidsramar och hantering av otydliga risker.

SQS specialistkonsulter arbetar inom en rad nyckelbranscher och implementerar digital omvandling för att tillföra managementrådgivning, kvalitetssäkring och programvarutestning till marknadsspecifika projekt.

Som företag har vi djup och bred kompetens och erfarenhet genom vårt nätverk av globala konsulter.

Det innebär att när ni anlitar våra konsulter för att hantera er programvarutestning och kvalitetssäkring får ni tillgång till ingående, branschspecifik kompetens och best practice. Våra konsulter arbetar tillsammans med ert företag och förstår behovet av de senaste teknikerna och digital omvandling samt de bredare marknadskonsekvenserna av vad ni försöker uppnå. Vidare har de djupgående kunskap om regelverket i er sektor.

Finansbranschen

SQS har en lång bakgrund inom finanssektorn samt lång erfarenhet av bank-, kapitalmarknads-, försäkrings- och finanstjänster. I en starkt reglerad bransch har behovet av att efterleva branschbestämmelser och lagstadgade krav högsta prioritet för dagens organisationer. Vår expertis, våra metoder och vårt grundramverk för kvalitetssäkring har utvecklats i nära samarbete med några av världens ledande finansinstitutioner.

Tillverkningsindustrin

Vi hjälper er att anpassa avancerad tillverkningsteknik samtidigt som krav för hållbarhet samt branschbestämmelser och lagstadgade krav uppfylls. Under de 30 år som vi bistått tillverkningsföretag med våra tjänster har vi arbetat med ledande globala organisationer inom en rad olika tillverkningssektorer, däribland rymdindustrin, fordonsindustrin, högteknologi, hemelektronik, medicinsk utrustning och snabbrörliga konsumentprodukter.

Detaljhandel och logistik

Vi arbetar med detaljister, leverantörskedjeföretag och transportleverantörer med att minska riskerna och öka förtroendet vid leveranser av ny teknik. Vår kvalitetsfokuserade metodik för programvaru- och apptestning hjälper dig att säkerställa snabb utveckling och lansering av nya tjänster på denna mycket konkurrensutsatta marknad.

Energi samt vatten och avlopp

Vi arbetar med energileverantörer, olje- och gashandelsföretag samt vattenföretag. Vi använder oss av kvalitetssäkring och intelligent hantering av testningen för att säkerställa att all utrullning av ny IT-infrastruktur, program eller storskaliga projekt är tillräckligt robust för att ni ska kunna hantera er marknads komplexitet och fortlöpande ändringar av myndighetskrav.

Media och telekommunikation

SQS har hjälpt kunder inom telekommunikation att leverera framgångsrika projekt i över 30 år. Våra kunder gör ofta stora investeringar i programvara, processer och maskinvara, och vi kommer att se till att ni kan minska den risk som förknippas med att leverera innovativa och pålitliga nya produkter, tjänster och system.

Onlinespel och internetspel

Under de senaste tio åren har vi levererat tjänster för kvalitetssäkring och programvarutestning till ett stort antal olika spelutvecklare, speloperatörer, plattformsleverantörer och spelkommissioner. Under den tidsperioden har vi testat över 500 spel, och vi har en väldefinierad och beprövad testmetod för spelcertifiering.

Hälso- och sjukvårdssektorn samt läkemedelssektorn

Vårt arbete med leverantörer av hälso- och sjukvårdstjänster samt kosmetika- och läkemedelsföretag garanterar en hög nivå av efterlevnad av branschbestämmelser och lagstadgade krav, datakvalitet, säkerhet och dataflöde mellan grundsystem. Vi erbjuder också tjänster för validering/utvärdering av datorsystem.

Offentlig sektor

Genom rådgivning, best practice för kvalitet och integrerad testning har vi hjälpt primärvården, skolor, högskolor samt statliga och kommunala myndigheter att implementera en digital strategi som infriar sitt löfte och uppmuntrar till digital tillämpning.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.