fa-history History Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

När Heinz Bons och Rudolf van Megen bildade SQS i Köln år 1982 hade de knappast någon uppfattning om hur snabbt deras företag skulle växa under de följande åren. De var övertygade från allra första början om att deras idé, att optimera sina kunders verksamhet på ett hållbart sätt med hjälp av hög programvarukvalitet, skulle lyckas.

Under årens lopp har SQS blivit den ledande strategiska kvalitetspartnern för ditgitala företag Med utgångspunkt från sin styrka som den största, oberoende specialisten på kvalitetsgaranti är SQS nu helt inriktade på att hjälpa organisationer att hantera verksamhets- och teknikrisker för att uppnå ändamålsenliga affärsresultat.

Många tjänster och produkter har introducerats efter hand. Dessa inkluderar: automatiseringsplattformar, AI-plattformar, smidiga devops-konsulttjänster, ramar för kvalitetsledning, managed services, utbildning och, nu senast, chefskonsulttjänster

Kunder väljer oss för vår branschspecifika erfarenhet och teknologi-IP och vi arbetar regelbundet med kunder från hela världen inom stora omvandlingsprojekt.

Men än idag förblir vårt huvudsyfte att förändra världen genom kvalitetssäkring.

Företagsförvärv

Genom företagsförvärv och global tillväxt har vi utvecklats till ett utpräglat globalt företag:

1982:

SQS Gesellschaft für Software-Qualitäts-Sicherung GmbH bildas i Köln, Tyskland, av Rudolf van Megen och Heinz Bons.

1986:

Första testverktyget utvecklas.

1996:

Aktiv medlem i Bootstrap Institute. 
Konferens- och utbildningsverksamhet startas.

1997:

Förvärv av DTK i Tyskland.

1998:

Första internationella joint venture i Spanien.

2000:

Ombildning till aktiebolag (AG: Aktiengesellschaft).
SQS Austria öppnas i Österrike.

2001:

Förvärv av AQSoft och AQPro i Nederländerna.
Förvärv av SIM Group i Storbritannien.
René Gawron tillsätts i styrelsen som finansdirektör.

2002:

Joint venture etableras i Portugal.
SQS Switzerland öppnas i Schweiz.

2003:

Återstoden av Bootstrap Institute överförs till ISQI.

2004:

SQS South Africa öppnas i Sydafrika.

2005:

Börsintroduktion på Alternativa investeringsmarknaden (AIM) i London, Storbritannien.

2006:

Förvärv av Cresta i Storbritannien.

2007:

Förvärv av Triton Unternehmensberatung GmbH i Tyskland och Österrike.

2008:

SQS Egypt öppnas i Egypten. 
Förvärv av Validate i Sverige och VeriSoft i Indien.
SQS tilldelas utmärkelsen International Company of the Year vid AIM Awards.

2009:

Internationell lansering av Managed Testing Services (utkontraktering av test- och kvalitetssäkringstjänster).

2010:

SQS Delivery-metoden omprofileras och återlanseras som SQS PractiQ®.

2011:

Fokus på expansion av den amerikanska verksamheten.
Ett nytt kontor öppnas i Frankrike. 
Diedrik Vos utses till operativ chef.

2012:

Rudolf van Megen avgår som vd efter 30 år hos SQS, och Diedrik Vos blir hans efterträdare.

2013:

Förvärv av Thinksoft Global Services Ltd i Indien. Ralph Gillessen (marknadschef) tillsätts i styrelsen.

2014:

SQS erhåller koncernövergripande ISO 9001-certifiering.
SQS tilldelas utmärkelsen International Company of the Year vid AIM Awards.

2015:

Förvärv av Bit Media S.p.A i Italien.
Förvärv av Trissential LLC och Galmont Consulting LLC i USA.
Ralph Gillessen utses till operativ chef.

2016:

Martin Hodgson tillsätts i styrelsen som arbetande styrelseledamot för rådgivning i management.

2017:

Förvärv av Double Consulting S.r.l, Italy, ledande inom management consulting.

SQS är en ledande specialist på kvalitetssäkring och ger sakkunnig vägledning om QA-strategier som ger exceptionella affärsresultat.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.