fa-bullseye Mission and Values Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Transforming the World Through Quality

SQS grundades utifrån en kärnidé: att på ett hållbart sätt optimera våra kunders affärsprocesser genom kvalitet. 

Idag, fler än 30 år senare, gäller den grundsatsen fortfarande. SQS är oberoende av systemintegratörer och teknikleverantörer och är som en pålitlig rådgivare helt inriktad på att hjälpa dig att hantera verksamhets- och teknikrisker för att uppnå ändamålsenliga affärsresultat

Vårt enda fokus att ”kvalitet genomsyrar allt du utför som företag” har gjort oss till världens ledande oberoende kvalitetspartner för digitala behov. Vårt orubbliga fokus på kvalitetssäkring gör att vi kan ge dig stöd vid strategiutveckling och kvalitetssäkring av affärsrutiner och därefter behovshantering, arkitektoniska vyer, leverans, styrning och slutligen programvarutestning.

Vår tro på kvalitens förmåga kan sammanfattas i fyra huvuduttalanden:

Våra värderingar

Våra värderingar, som levandegörs av var och en av våra anställda, är en del av vilka vi är som organisation:

 • Passion for quality.
  Vi inspirerar våra kunder genom kunskapsledning, vår kompetens och vårt engagemang.
 • Professionellt partnerskap.
  Vi ger våra kunder självförtroende i vår roll som oberoende partner och rådgivare.
 • Anställdas förträfflighet
  Vi bemöter med respekt och uppmärksamhet, litar på varandra och utvecklar våra förmågor tillsammans.
 • Ansvar.
  Vi samriktar alla våra aktiviteter på lång sikt.
 • Ärlighet och integritet.
  Vi samarbetar på ett ärligt sätt med varandra och sätter ett högt värde på uppriktighet, rättvisa, trovärdighet och civilkurage.

Vi hjälper våra kunder att integrera kvalitet i sin strategi och inom alla utvecklingsförfaranden för att göra deras omvandlingsresa så friktionsfri som möjligt och hjälpa dem att konkurrera i ett ständigt föränderligt landskap.

Om du sätter höga standarder för din egen programvara och dina egna IT-system kan vi hjälpa dig att uppnå dem.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.