fa-check-circle Check Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

I varje bransch finns idag en uppsättning branschbestämmelser som företag måste rätta sig efter för att kunna verka framgångsrikt på sin marknad. Det är uppenbart att desto känsligare uppgifter om enskilda individer som organisationer förvarar, desto starkare lagstiftning krävs för att skydda sådana uppgifter.

Det är emellertid en utmaning för många organisationer att efterleva både branschbestämmelser och lagstadgade krav under en förändring, oavsett om förändringen kommer från en digital omvandling av egen fri vilja eller påtvingas genom en tillsynsmyndighet. 

I praktiken är problemet tvåfaldigt: ni måste säkerställa att ni efterlever alla branschbestämmelser och lagstadgade krav samtidigt som ni också behöver påvisa detta för alla som begär uppgift om det.

Detta skulle kunna göras genom att tillhandahålla bevis för en tillsynsmyndighet på regelbunden basis, vilket säkerställer att arkivhandlingar förvaras på rätt sätt om er organisation skulle bli föremål för en revision, eller att den individ som ni lagrat uppgifter om får tillgång till dessa uppgifter.

Vi på SQS kan hjälpa er att se till att ni efterlever alla branschbestämmelser och lagstadgade krav samt säkerställa att er information förvaras så effektivt och säkert som möjligt.

Vikten av branschfokus

Som organisation segmenterar vi våra affärstjänster i branschspecifika vertikaler. Därigenom kan varje enskild sektor bli en sann expert inom respektive bransch och hålla sig löpande ajour om ändrade bestämmelser i den branschen. Även inom dessa vertikaler avsätter vi särskilda, erfarna resurser för varje område.

Inom till exempel vår energi- och VA-sektor har vi team som stöder vattenbranschen, energihandelssektorn och energileverantörer. Dessutom är vi helt oberoende ‒ det finns ingen agenda att sälja ett system eller använda en viss metod. Det enda som finns på vår dagordning är kvalitet och att säkerställa att efterlevnad av branschbestämmelser är överst på listan för varje kund vi arbetar med.

Det innebär att när ni anlitar SQS att samarbeta med er tillför vi marknadsexpertis och knowhow om efterlevnad av branschbestämmelser och lagstadgade krav till ert företag. Ni behöver inte undervisa oss i aktuell lagstiftning för er marknad ‒ det är mer sannolikt att det är tvärtom.

Om det i er bransch finns en särskild förordning som måste följas är det mycket troligt att vi har expertis som kan visa er vad ni behöver göra. Detta inkluderar de starkt reglerade finansmarknaderna, inklusive kapitalmarknader och försäkringsbranschen; onlinespelsbranschen; el-, vatten- och avloppsbranschen; samt tillverkningsbranschen.

I hur stor utsträckning efterlever er organisation branschbestämmelser och lagstadgade krav?

Vi kan garantera att er lansering eller uppgradering av programvara är förenlig med alla bestämmelser i er bransch ‒ och om er bransch är en av de många med till synes oavbrutna förändringar i lagstadgade krav kan vi hjälpa er att uppfylla era nya skyldigheter idag och säkerställa att ni klarar av ytterligare förändringar i framtiden.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.