fa-briefcase Business Analysis Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

I grund och botten beror kvalitet på att ställa upp rätt krav och sedan uppfylla dessa krav. För den agila utvecklingsprocessen och den agila leveransen krävs korrekt, snabb omdefiniering av kraven för varje sprint.

På SQS har vi beprövad agil erfarenhet som möjliggör snabb definiering av krav, och att de kraven är korrekta, konsekventa, entydiga, kompletta och kontrollerbara. Vi upprätthåller kvaliteten genom hela den agila utvecklingsprocessen genom att tillföra snabbhet och noggrannhet till definieringsprocessen. Detta tillvägagångssätt har gjort det möjligt för oss att leverera testdriven utveckling i optimal skala gång på gång till organisationer världen över.

SQS ‒ Säkerställer framgång för ert digitala projekt

Varje projekt är unikt, och våra erfarna branschexperter är specialister på många branscher, tekniker, plattformar och system. Men på en bred nivå erbjuder vi följande:

Kravanalystjänster

 • Affärs- och processmodellering
  Vi kommer att göra en bedömning av era affärsprocesser i nuläget (”as is”), utveckla börläget (”to be”) och identifiera avvikelser som påkallar ytterligare undersökning för att säkerställa framgångsrika affärsresultat.
 • Kravhantering
  Vi kommer att säkerställa uppfyllande av krav i hela försörjningskedjan och spårbarhet, vilket ger er en tydlig uppfattning om det digitala projektets bidrag till era affärsmål. Vi följer nyckelprinciper för förändringshantering för att koordinera slutanvändare på omvandlingsresan samt implementerar och hanterar begäranden och förfrågningar om projektändringar.
 • Kravutveckling
  Vi kommer att bestämma och specificera kraven för arbetet samt skapa en lämplig godkännandeprocess.
 • Kravverifiering och validering
  Vi kommer att intyga att de dokumenterade kraven är en acceptabel och fullständig beskrivning av de verksamhetsbehov som ska implementeras och klart kan förstås av alla team, inklusive utvecklings- och testteamet.

Fortlöpande kvalitetssäkring av programvara

Förutom att definiera rätt krav behöver ni tidig bekräftelse på att er lösning kommer att infria dessa förväntningar hos företaget. Vi erbjuder fortlöpande kvalitetssäkring av programvara med testdriven utveckling, fail fast-metodik, lösningar för kodkontroll samt automatisering av funktionell och icke-funktionell testning. För en komplett beskrivning av det stöd vi kan ge på området kvalitetssäkring av programvara går ni till det här området av webbplatsen.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.