fa-user-2 Crowd Sourcing Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Det finns ett behov av att testa din programvara eller dina appar ur ett användarperspektiv, och det är viktigt att välja de typer av människor som är typiska för din målgrupp. Det är här som SQS:s tjänst för testning av crowdsourcad programvara kan vara till enorm hjälp.

Genom våra partner utnyttjar vi vår globala crowd med testexperter och UX-specialister på begäran för uppdrag i kundprojekt för marknadsundersökningar, öppen innovation och design samt fältvalidering av appar och digitala produkter.

Utan att ta hänsyn till användarupplevelse riskerar du att dina onlinekunder handlar någon annanstans, att din kundtjänstavdelning får fler telefonsamtal och, om du underhåller ett företagsinternt system, att dina anställda hittar sätt att kringgå dina programvarustyrda processkontroller.

Emulering av verklig användning

Vår plattform för testning av crowdsourcad programvara är ansluten till ett nätverk med över 45 000 professionella programvarutestare. När du konfigurerar din föredragna crowd kan du ange målgrupper och enhetsplattformar som emulerar användning i verklig miljö.

Du får testning på professionell nivå som motsvarar marknadsförhållandena som ger dig specifik feedback om användarupplevelse. Du får också veta vilka webbläsare som är vanligast i din målgrupp så att du kan fokusera dig på dessa.

Du kan kombinera testning av crowdsourcad programvara med andra prestandatestningsscenarier (t.ex. ovanligt hög kapacitet vid vissa tidpunkter under året) för att se hur ändringar i prestandan påverkar användbarheten av ditt system eller din programvara. Därigenom kan du prioritera ditt utvecklingsarbete för att ta itu med områden som har störst inverkan när det gäller produktlansering.

Genom testning för optimerad användarupplevelse kan vi hjälpa dig att marknadsföra digital upptagning, öka försäljningen och optimera interna system för enkel användning. Ta kontakt med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med din användartestning.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.