fa-share It Portfolio / Program and Project Management BUSINESS ENTERPRISE ARCHITECTURE Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Den utmaning som digitalt drivna organisationer står inför idag är snabba leveranser. Konkurrensen är stenhård, och vinner gör de som kan leverera i rask takt till de förväntningar som ställs av intressenter och marknader.

Framgång bygger på erfarenhet, och för de som bryter ny digital mark tillför SQS erfarenhet av leveranshantering till er organisation. Att hantera leveranser omfattar de tekniska aspekterna av projektleverans som planering, uppskattning, mätning och styrning.

Emellertid hänger framgång med ett projekt på mer än detta, så vi täcker även mindre uppenbara, men precis lika viktiga, element som ledning, möjliggörande, motivation och kommunikation.

Så här hjälper SQS er att leverera i tid

Vi har hjälpt globala organisationer att leverera projekt i över 30 år. Denna direkta erfarenhet innebär att vi vet var det finns potentiella risker och fallgropar med ett projekt, och våra erfarna branschspecialister kan i ett tidigt skede förutse och lösa eventuella problem.

Inom vårt ramverk för leveranshantering erbjuder vi följande tjänster:

  • Agil leveranshantering
    Vi kan upprätta ett agilt ramverk för att införa agil verksamhet i er organisation och tillhandahålla utbildning åt er personal. Vi kan utvärdera era nuvarande installationer samt ge utbildning åt teammedlemmar och ledare för att säkerställa att era agila metoder är optimala för ert projekt.
  • Program-, projekt- och arbetsflödeshantering
    Vi tillhandahåller ramverk för projekthantering och projekthanteringsavdelningar plus coachning för era egna projektledare. Vi kan erbjuda erfarna team för att bistå i den dagliga planeringen och även utföra utvärderingar om leverans och hantering av förmåner.
  • Hantering av leverantörer
    Vi kan representera er i kommunikationen med era leverantörer i kvalitetssäkringen av projektleverans under programvarans hela utvecklingslivscykel. Vi kan implementera kvalitetskontroller för att säkerställa att tredjepartsleverantörer levererar enligt överenskomna delmål som är i linje med era affärsmål.

 

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.