fa-lock Security Testing Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Dagens IT-miljöer är mer komplexa än någonsin tidigare. Ökad mobilanvändning och distansarbete i allt högre utsträckning ger fler inkörsportar till dina nätverks- och mjukvarusystem och därmed fler potentiella möjligheter till säkerhetsbrister.

Hotbilden har kommit till en punkt där säkerhetshot kan skapa risker för den allmänna säkerheten och människors liv. Ingenstans är detta mer utbrett idag än i den cybersäkerhet som krävs för att skydda nätverksteknik mot angrepp, skador och obehörig åtkomst.

Det innebär att det föreligger ett behov av en radikal förändring av hur man ser på säkerhet. Att se till att du hålls skyddad idag genom omfattande testning av nätverk, appar och program ger inte någon garanti för att du är skyddad imorgon också.

Vi måste alla inta en aktiv och vaksam inställning till cybersäkerhet, och detta gäller i lika hög grad för släppt programvara och släppta appar som för ditt egna nätverk. SQS kan arbeta med dig för att ge rätt nivå av skydd genom kontinuerlig testning av säkerheten för ditt nätverk samt dina program och appar så att du får förtroende för ditt systems säkerhet.

Varaktigt skydd

Våra tjänster för säkerhetstestning fokuseras på att identifiera sårbarheter och svagheter som, om de utnyttjas, skulle kunna resultera i en rad negativa konsekvenser för företaget och konsumenten. Genom att proaktivt utföra säkerhetstestning av programvara och nätverkssystem kan organisationer hitta dessa sårbarheter och åtgärda dem innan man står öga mot öga med ett verkligt problem. Därför är säkerhetstestning även en funktion för riskhantering.

Emellertid kan inte ett engångstest erbjuda permanent, hundraprocentigt skydd; istället är vår strategi att höja nivån på din säkerhet på ett systematiskt och varaktigt sätt. Våra säkerhetstjänster kan levereras taktiskt, eller så kan vi inleda nära samarbete med dig för att utveckla och leverera strategiska säkerhetstestningsprogram som en del av pågående utvecklingsprojekt eller bredare insatser för säkerhetstestning av program.

Vi kan även hålla kurser och workshops för att utbilda din personal i IT-säkerhet. Som medlem och partner i International Secure Software Engineering Council (ISSECO) spelar vi även en aktiv roll i att leverera utbildning för kvalificering av  Certified Professional for Secure Software Engineering (CPSSE) och andra tillhörande kurser.

Våra meriter

Medlemmar i SQS Security Practice har levererat säkerhetstjänster i en rad olika branscher med hjälp av ett brett urval tekniker under många år. Vårt team inkluderar personer certifierade enligt ett antal olika certifieringsscheman som är godkända inom branschen:

 • Offensive Security Certified Professional (OSCP)
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)
 • Certified Information Security Manager (CISM)
 • Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • Certified Ethical Hacker (CEH)
 • SANS GWEP
 • SANS GPEN
 • HP/Fortify Software ‒ Certified Professionals
 • ISO 27001 Accredited Auditor
 • ISO 27001 Project Manager

Håll dig ajour med nuvarande hot och säkerställ att du minimerar riskerna för din organisation. Kontakta oss för att få råd angående säkerhet.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.