fa-check-circle Check Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Hos SQS har vi arbetat med organisationer på högsta nivå inom detaljhandel, logistik och leveranskedjor i många år för att leverera effektiva testlösningar. Våra internationella grupper har utvecklat och levererat teststrategier för programvara och maskinvaruprojekt och program inom flera industrier från SQS globala anläggningar.

Vi levererar en gemensam lösning för en grupp baserat på SQS gemensamma leveransramverk PractiQ®. SQS praxis, verktyg och tekniker har använts för att erbjuda testning och kvalitetssäkringstjänster för att säkerställa konsekvent kvalitet i linje med industristandarder för kända matvaror, bilindustrin och inredningsförsäljare samt en av världens ledande optiker.

Fördelar för dig

 • ​Lång erfarenhet av detaljhandeln​
  Lita på en professionell partner med erfarenhet av testning och testhantering på projektnivå och programnivå.
 • Flexibla affärsmodeller som levereras av ett team
  Genom att kombinera specialistkonsulter på plats med managed service-tjänster för att få överskådliga priser baserade på resultat med tydliga nyckeltal, automatisering samt onshore- och offshore-stöd för maximal effektivitet och skalbarhet.
 • Smarta kvalitetslösningar
  En kombination av PractiQ och Oracle Unified Method används för att bygga och testa leveranser.
 • Lägre kostnader 
  Mycket lägre kostnader från en modell för testledning - SQS erbjuder möjligheten att använda flexibla prismodeller som passar kunden och deras behov.
 • Utbildningspartner för Oracle i Storbritannien
  Flexibilitet att resa och leverera offshore-utbildning i Oracle.
 • Tidig feldetektering
  Förbättrade processer och minskad kostnad för fel genom att använda tekniker för att upptäcka fel tidigt i lösningsdokument med designgranskning.
 • Intressentadministrering
  Förbättra kommunikation och samarbete mellan Oracle-konsulter och kundens programdesign- och programutvecklingsteam.

Förmåga att leverera konkret global testning

SQS kan erbjuda kunder inom detaljhandeln onshore-expertis som kombinerar erfarenhet av testning på flera platser, med flera discipliner, från vår globala offshore-kapacitet. Kunder värdesätter vår förmåga att leverera riktigt global testning för både programvara och infrastruktur.

SQS levererar flera testtjänster från onshore- och offshore-platser till en av världens största optometrihandlare som del av kundens största förändringsprogram någonsin, som inkluderar både egna system på plats och Oracle-system. SQS kan även erbjuda en modell för testledning, som erbjuder Oracle-testningstjänster för ett antal projekt och program, inklusive: Modulerna Financials, Customer Hub, Product Data Hub, CRM och Retail, med flera.

SQS statiska analystekniker främjar kvalitet från projektens början och våra experter kan vägleda kunder vad gäller kvalitetsstandarder och bästa praxis vid testning. Applikationernas och infrastrukturens prestanda är viktigast av allt. Vi erbjuder prestandatester och finjustering av både program och infrastruktur.

Automatisering är en nyckelfaktor för att utföra kontinuerliga tester och sparar tid samtidigt som testernas täckning och effektivitet ökas – SQS har utvecklat ett nytt skräddarsytt ramverk för automatisering och levererar nu kvalitet och kostnadsbesparingar.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.