fa-check-square Quality Governance Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Att hitta fel i din kod precis innan lanseringen kanske räddar ditt anseende men kommer att kosta dig både tid och pengar. Vår filosofi är att kvalitet kontinuerligt måste styras, hanteras och säkras för att kunna fokusera på förebyggande av defekter hellre än detektering av dem.

Vi kommer att hjälpa dig upprätta en kvalitetsstyrningsstruktur för att kunna styra den övergripande strategin för kvalitetshantering och kvalitetssäkring.

Därigenom säkerställs avkastningen på vilken investering som helst som görs i kvalitet samtidigt som det primära syftet att skydda kvaliteten på produktionssystem stöds.

Vi kommer att tillhandahålla end-to-end-synlighet för dina specifika kvalitetssäkringsmätningar och hjälpa dig att skapa en förbättringsplan för testprocesser som kommer att driva fortlöpande förbättringar i effektiviteten för din testning.

Bedömningar och förbättringar av kvaliteten

Det första steget i vilken positiv förändring som helst är att ta reda på vad som behöver förbättras, och inom detta område kan vi  erbjuda ett antal tjänster:

  • SQS hälsokontroll - En snabb och noggrann analys av din nuvarande metodik för kvalitetssäkring för att identifiera svagheter och ge en plan för förbättringar.
  • Förberedelse inför och implementering av certifieringsprocesser för kvalitetssäkring enligt ISO 15505 (SPICE).
  • Säkerställa att ditt kvalitetssäkringssystem är godkänt för certifiering i överensstämmelse med ISO 9001:2008 eller ISO/IEC 20000

Kvalitetsstyrning av tredje part

Vi är världens största oberoende kvalitetssäkringsföretag och innehar en unik position att kunna ge objektiv rådgivning om verkan och hantering av kvalitet från tredjepartsleverantörer. Vi kan även hjälpa till med val av säljare, hantering av säljarprojekt samt upprättande och mätning av tredjeparts nyckeltal för att stödja dina affärsinitiativ. 

Vi har över 30 års erfarenhet av att tillhandahålla QA-management och kvalitetsstyrning åt utvecklare och integratörer av programvara och IT-system. Under alla dessa år har vi förblivit oberoende och objektiva och, allteftersom tekniken fundamentalt förändras i den värld vi lever i idag, har vårt fokus likväl förblivit oförändrat: det enda som finns på vår dagordning är kvalitet.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.