fa-star Quality Management fa-check-square Quality Governance fa-trophy Test Centre of Excellence Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Kvalitetshantering är inte en separat aktivitet du gör förutom att hantera ditt företag. Istället grundas de processer och procedurer du använder för att driva ditt företag på din kvalitetshanteringsstrategi. Denna strategi bör omfatta alla aspekter av organisationen, från att staka ut din strategiska riktning till att interagera med dina kunder till att göra ändringar i kod. På samma sätt bör dina kvalitetsförbättringsprocesser även användas för dina produkter, hela vägen från konceptstadiet vidare till utvecklingsstadiet och till sist till lansering och underhåll.

I dagens alltmer agila mjukvaruutvecklingsmiljö är robusta kvalitetsförbättringsprocesser och testmetoder det som håller dina projekt på rätt spår så att produktion av hög kvalitet från ditt DevOps-team säkerställs.

Som din strategiska kvalitetspartner kommer vi att hjälpa dig att skapa en miljö för kvalitetstestning där din programvara och dina IT-system kan skapas, underhållas och förbättras. Vi kommer att definiera dina kvalitetshanteringsprocesser, standarder och metoder samt säkerställa behörighet för certifiering (dvs. enligt ISO 9001).

Vi kan hjälpa dig att formulera en kvalitetshanteringsstrategi och implementera oberoende tredjepartsstyrning som minskar riskerna. Vi kan också hjälpa dig skapa ett testkompetenscenter som garanterar att kvalitetsförbättringar stödjer alla dina testaktiviteter.

Quality Governance

Vi kommer att hjälpa dig att upprätta en kvalitetshanteringsprocess för testning, mätning och analys samt möjliggöra fortlöpande förbättringar genom hela produktlivscykeln och av standardåtgärder.

Vi kommer att sörja för end-to-end-synlighet för dina specifika kvalitetsmätningar och hjälpa dig skapa en plan för fortlöpande förbättringar av era tester under det att vi kontinuerligt bedömer effektiviteten i testningen.

Test Centre of Excellence

Vi kommer att arbeta med dig för att skapa ett testkompetenscenter inom organisationen. Detta testkompetenscenter är ett testkvalitetscenter för din organisation, och är det ställe där alla resurser förvaras, standarder dokumenteras och data analyseras för att på ett effektivt sätt säkerställa att dina testaktiviteter proaktivt stödjer din programvaruutveckling.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.