fa-check-circle Check Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Våra 30 års erfarenhet inom kvalitetshantering av programvaror betyder att SQS experter kan hjälpa kunder uppnå en konsekvent hög kvalitetsnivå när de implementerar eller uppgraderar SAP®-program. Vi vet att SAP®-program ofta är både komplexa och affärskritiska.

Den höga integrationsnivån som erbjuds av SAP®-program är en viktig fördel, men alla kvalitetsbrister har stor påverkan på kundens affärsaktiviteter. Med hjälp av våra tjänster för programvarukvalitet försöker vi förhindra avbrott i verksamheten och minska kostnaden för SAP®-utrullning.

Fördelar för dig:

 • Lång erfarenhet av SAP®
  Du kan lita på en professionell partner med beprövade lösningar för varje projekt och testfas, tack vare våra bevisade och testade procedurer och standardiserade konsulttjänster kan vi garantera direktstöd från första dagen.
 • Bred erfarenhet inom SAP®
  Du får fördelen av en oöverträffad kunskapsbas för SAP®-testning som innehåller metoder och verktyg.
 • Nyskapande automatiserad testning
  SQS Test Automation sparar utgifterna och ökar effektiviteten med hjälp av automatiseringslösningar i världsklass.
 • Lägre kostnader
  Våra processer, som har testats på flera projekt med flera kunder, och våra erfarna grupper bidrar till att minska den totala ägarskapskostnaden för ett projekt (TCO*) samtidigt som systemkvalitetsstandarder förbättras.
 • Flexibla affärsmodeller 
  Genom att kombinera specialistkonsulter på plats med managed service-tjänster för att få överskådliga priser baserade på resultat med tydliga nyckeltal, automatisering samt onshore- och offshore-stöd för maximal effektivitet och skalbarhet.

Hög kvalitetsnivå inom dina SAP®-system

Vi erbjuder omfattande tjänster som hjälper dig att upprätthålla en hög kvalitetsnivå inom dina SAP®-system under användning samtidigt som den totala ägandekostnaden och riskerna förknippade med dina SAP®-projekt minskas. Vi har över 30 års erfarenhet av hantering av programvarukvalitet, tack vare våra bevisade och testade procedurer och standardiserade konsulttjänster kan vi garantera direktstöd från första dagen.

Våra testexperter har lång erfarenhet av SAP®-testhantering. Vi använder etablerade testmetoder och ett brett sortiment av verktyg, inklusive SAP® Solution Manager, HP ALM och SQS-TEST®/Professional, för att garantera att din programvara är helt funktionell.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att förbereda, planera och utföra SAP®-tester och gör det möjligt för interna IT-team att fokusera på företagets huvuduppgifter istället för testaktiviteter. Med hjälp av våra tjänster för testautomatisering ökar vi hastigheten för och kvaliteten på SAP®-testning, och de testmetoder vi använder har lett till en minskning av den totala ägandekostnaden för våra kunders SAP®-system. Våra testautomatiseringsteam i ditt land har understöd av offshore-resurser. För SAP®-projekt har våra konsulter levererat automatiserade tester med SAP® eCATT och HP QTP.

Dessutom måste testorganisationen vara tillräckligt flexibel för att kunna reagera snabbt på eventuella ändringar och kunna utföra tester. En resurseffektiv och skalbar testmetod som hjälper till att säkerställa kvaliteten av programvaran som används samtidigt som kostnaderna minskas.

* TCO: Total ägarskapskostnad för aktivt program

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.