fa-tachometer Performance Testing Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Det är viktigt att ge dina användare en bra upplevelse när de besöker din webbplats eller använder ditt programgränssnitt. Därför måste du se till att ha ordnat med kapacitets- och belastningsfördelning så att en konstant tjänstenivå kan hållas även under tider med mycket hög trafik.

Naturligtvis vill du undvika att betala för kapacitet du inte behöver. På samma sätt är det inte önskvärt med kapacitet som aldrig utnyttjas på grund av en flaskhals i systemet.

Vi börjar med att säkerställa att dina belastnings- och prestandakrav är anpassade efter dina affärsmål. Därefter använder vi dessa krav som utgångspunkt för att tillämpa våra tjänster för belastnings- och prestandatestning på din nuvarande programvara och infrastruktur samt identifierar de systemkomponenter som för närvarande begränsar den totala prestandan. Vi testar också om en förväntad, men ännu ej upplevd, ökning av belastningen orsakar prestandaproblem och identifierar områden för förbättring.

Tidig identifiering av ökad belastning bidrar till förbättrad prestanda

Problem med belastning och prestanda är ofta djupt rotade i arkitekturen. Av den anledningen är det bäst att identifiera fel i ett tidigt skede och med täta intervaller i din övergripande strategi för prestandatestning. När definierade trösklar har överstigits kan prestandan gång på gång optimeras utan att några negativa effekter på systemet skapas. SQS kommer alltid att arbeta proaktivt för att förbättra dina prestandanivåer snarare än att bara peka ut risker och svagheter.

Våra tjänster omfattar:

  • Prestandatestning:
    definiera prestandakrav, generera prestandaskript, köra lämpliga tester och rapportera resultat.
  • Kapacitetstestning:
    utvärdering av hur system presterar under kända belastningsförhållanden i design- eller kravfasen.

  • Finjustering och optimering:
    användande av testskript på ett proaktivt sätt för att identifiera flaskhalsar och ge rekommendationer för hur programprestandan kan förbättras.

SQS Quality Cloud för tung belastning

Med hög belastning kan last- och prestandatester även leda till ökade kostnader för ditt befintliga system. Ett lågkostnadsalternativ är att använda SQS Quality Cloud, som är vår on-demand-tjänst.

Se till att dina kunder kan interagera med dig på det sätt du förväntar dig och att du inte betalar för kapacitet som inte behövs.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.