fa-trophy Test Centre of Excellence Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Ett välutvecklat testkompetenscenter kan forma en organisations inställning och attityd till testning och kvalitetshantering.

SQS kan hjälpa dig att skapa en stark kvalitetsgrund som best practice, standarder, strategier och tekniker kan byggas på och som kommer att främja välmående och tillförlitliga produktionssystem.

Vår expertis inom detta område innebär att vi kan erbjuda dig stöd för best practice på tre sätt:

  1. Förbättra ett befintligt testcenter
    Vi kan utvärdera ditt befintliga testcenter och använda vår erfarenhet för att skapa en plan för förbättringar. Denna tjänst är särskilt användbar om ditt företag genomgått stora förändringar i hur ni utvecklar produkter (t.ex. börjat använda agila metoder eller skapat en devops-avdelning).
  2. Skapa ett nytt testcenter
    Om du inte har något testcenter kan vi hjälpa dig att skapa ett som är anpassat för din organisation. Vi ger dig den utbildning du behöver för att hantera, driva och förbättra ett testkompetenscenter i din organisation så att kvalitet och integrerad testning blir en drivkraft för innovation och utveckling snarare än ett hinder.
  3. Hantering av ditt testcenter
    Vi kan hantera ditt testcenter på löpande basis. Vi kommer att stödja och leda dina tjänster för programvarutestning enligt dina önskemål. Vi kan använda en partnerskapsmodell med en chef från din organisation som säkerställer att ni använder senaste praxis för effektiv testning av programvara och IT-system. Du kan också tillhandahålla kontinuerlig feedback och indata från ditt företag för att säkerställa att modellen förblir relevant och av värde.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.