fa-server Testing Services fa-tachometer Performance Testing fa-lock Security Testing fa-mobile Mobile Testing fa-database Test Data Management fa-leaf Environment Services fa-user-2 Crowd Sourcing Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Vi levererar testnings- och kvalitetssäkringstjänster med den autonomi, objektivitet och erfarenhet som utmärker marknadsledare i branschen.

Våra testningstjänster är utformade att stödja dig genom planerings-, utvecklings- och underhållsfaserna av produktlivscykeln. Vi lägger stor tonvikt vid integrerad testning där testningen ingår i projektet eller systemet från början.

Vi har ett stort antal professionella testningstjänster som kan kombineras och konfigureras för att tillgodose ett brett spektrum av kundbehov. Våra testningstjänster kan levereras på ett antal olika sätt, från rådgivning till managed service samt från on demand till verktyg eller miljö tillhandahållande.

Prestandatestning

Vi ser till att ditt program fungerar på de prestandanivåer du behöver och under den belastning som förväntas.

Vi analyserar din infrastruktur efter inneboende flaskhalsar innan vi identifierar de mest kostnadseffektiva förbättringsområdena.

Säkerhetstestning

Ett konsekvent och påpassligt förhållningssätt till säkerhet garanterar att du hålls skyddad både nu och framöver. Förebyggande åtgärder är alltid bättre än att behöva åtgärda något i efterhand, och vi identifierar därför dina nuvarande risker för att hjälpa dig att skapa och hantera dina egna säkerhetsfrågor.

Mobiltestning

Ge användarna en bekymmersfri upplevelse på bärbara datorer, smartmobiler och stationära datorer. Vi hjälper dig att köra dina testningsscenarier för mobilanvändare så effektivt som möjligt, vilket säkerställer att du täcker alla eventualiteter samtidigt som din testning hålls fokuserad.

Hantering av testdata

Den optimala strategin för hantering av testdata förstärker även lättillgängligheten av test data. Att vid behov få åtkomst till testdata bidrar till minskade kostnader, att hinna leverera inom tidsramen och att efterlevnad av lagstiftningen kan påvisas.

Testmiljötjänster

Upprätta en testmiljö för noggrannhet och effektivitet som ger en sann bild av de verkliga förhållandena.

Vi hjälper dig att skapa en representativ testmiljö för noggranna och tillförlitliga testresultat. Om du inte har någon infrastruktur ännu skapar vi en verklig eller virtuell testmiljö så att du kan köra tester genom alla utvecklings- och testfaser.

Crowdsourcing

Få feedback på användbarhet innan du lanserar din programvara eller app. Välj målgrupp i vårt omfattande nätverk av professionella kvalitetssäkrare och få feedback på användbarhet, användarpreferenser och potentiell respons före lansering på marknaden.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.