fa-database Test Data Management Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Tillgång till uppdaterade, tillförlitliga och anonyma testdata är nödvändigt för att du ska kunna implementera din strategi för hantering av testdata. I många organisationer är data som exporteras från olika system ofta av olika format. Uppgiften att registrera, strömlinjeforma, bearbeta och anonymisera dessa data för att säkerställa att föreskrifter efterlevs och testscenarier är tillförlitliga kan vara tidskrävande och kan i vissa fall orsaka projektförseningar eller felaktigheter i produktionen.

Lösningen är en strategi för hantering av testdata som, när den väl implementerats, kommer att hantera, bearbeta och sortera rätta datamängder i ditt testschema och säkerställa att de finns tillgängliga vid rätt tidpunkt och i rätt miljö.

Vår syn på hantering av testdata

Våra konsulter kommer att undersöka dina befintliga hanteringsprocesser för testdata och analysera dina system innan de ger specifika rekommendationer och presenterar en omfattande strategi för hantering av testdata.

I stora drag ger våra lösningar för hantering av testdata följande:

  • Åtkomst till rätta testdata när du behöver det
  • Datasäkerhet och efterlevnad av dataskyddslagstiftning
  • Kostnadsbesparingar genom att testautomatisering används där det anses lämpligt
  • Kort ledtid
  • Vinster i snabbhet och effektivitet i dina testprocesser.

Från inledande undersökning till implementering kommer våra konsulter hjälpa dig att introducera och förbättra hanteringsprocesser för testdata, automatiskt generera testdata och eliminera problem i din produktion eller utvecklingstestning. Vi kan också arrangera utbildningar och personalworkshops om hantering av testdata som säkerställer att din organisation fortsätter att bygga best practice för din strategi för hantering av testdata jämsides med dina affärskrav.

Designa ditt eget system för hantering av testdata för att säkerställa att föreskrifter efterlevs.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.