fa-leaf Environment Services Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

Om din testmiljöprocess inte är en korrekt representation av din faktiska produktionsmiljö är din hanteringsstrategi för testmiljön och de resulterande datamängderna oanvändbara.Det värsta tänkbara scenariot är att alla dina tester har godkänts och ditt projekt ges klartecken för lansering, men sedan sluta fungera när det väl omsätts i praktiken.

Nyckeln är att skapa, planera och hantera en testmiljöstrategi som är en korrekt representation av ditt befintliga, eller föreslagna, produktionssystem. Om kapacitet är ett problem kan du använda dig av vår SQS Quality Cloud-tjänst för att få hjälp med kostnadshanteringen. Virtualisering ‒ antingen på plats hos dig eller med hjälp av vårt moln ‒ gör det möjligt för dig att testa system och tjänster tidigt i utvecklingen innan den infrastruktur som stöder dem finns på plats.

Test Environment Management

Våra testkonsulter kan hjälpa dig att skapa och planera den perfekta testmiljöstrategin. Om du redan har en testmiljö kan vi optimera den så att den presterar på ett tillförlitligt och pålitligt sätt. Vi kan också ge ditt team omfattande utbildning i hur man kör och hanterar en framgångsrik testmiljöprocess.

Att framgångsrikt hantera testmiljöer kan vara svårt. Därför är vi noga med att du får en testmiljö som du kan arbeta med och som är inom din budget. Vi säkerställer detta genom sex viktiga steg:

 1. Tillförlitlig planering:
  hantering av testmiljöer för kontrollerade lanseringsprocesser
 2. Besparingar:
  minskad tidsåtgång och lägre kostnader
 3. Know-how:
  omfattande erfarenhet av interaktionen mellan testmiljö och testdata
 4. Effektivitet:
  automatisk tillgång till testmiljöer med virtualisering
 5. Transparens:
  effektiv användning av maskinvara och programvara med IT Asset Management
 6. Hållbarhet:
  din egen personal utbildas av certifierade utbildare

Slutligen kan SQS ta fullt managementansvar för tillhandahållandet av våra testmiljöer för att säkerställa att de underhålls och alltid är tillgängliga när det behövs.

Se till att din testmiljöstruktur levererar vad du behöver ‒ kontakta oss när du vill diskutera den bästa vägen framåt för att optimera din testmiljö.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.